Belangrijke regels


Belangrijke regels

 1. De huurovereenkomst is pas geldig na betaling van het voorschot. Dit moet uiterlijk 10 dagen na de bevestiging betaald worden
  op rekening nummer BE71 7330 0408 7669 van zaal Centrum. Met de betaling van het voorschot verklaar je je akkoord met het reglement.
 2. Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
 3. In de zalen worden geen balsporten toegelaten.
 4. De tafels en de zalen worden steeds proper achtergelaten in de karren, ook na vergaderingen!
 5. Het schoonmaken van de zalen zal gebeuren na elke verhuring door de kuisploeg verbonden aan zaal Centrum. Dit word geregeld door de zaalbeheerder en zal worden doorgerekend aan de huurder. Evenals het wassen van gebruikte handdoeken van het Centrum. Hierop worden géén uitzonderingen gemaakt.
 6. De zaal wordt steeds achtergelaten zoals men hem heeft overgenomen. Tafels en stoelen worden in de karren geplaatst. Tafels niet versleuren!
 7. Gebruikte materiaal uit het materiaalhok wordt na gebruik steeds teruggeplaatst.
 8. Versieringen aangebracht aan plafond of muren dienen te worden verwijderd door de huurders.
 9. Betalingen van de factuur dienen te gebeuren binnen de 10 dagen na de huurdatum.
 10. De hoofdsleutel en sleutel van de sleutelkast wordt behoudens andere afspraken, na de verhuring ten laatste om 9u00 de volgende dag terug ingeleverd bij de zaalverantwoordelijke.
 11. De zaal wordt enkel de dag van de verhuring ter beschikking gesteld van de huurders. Indien meerdere dagen gewenst zijn worden deze aangerekend.
 12. Het afhalen van de sleutel telefonisch afspreken met Jef Verduyckt.
 13. Sabam en/of billijke vergoeding moeten door de huurders zelf worden aangevraagd via: https://www.ikgebruikmuziek.be

 

Keuken

 1. Alle materialen worden op de juiste plaats in de kasten achtergelaten.
 2. Keukenmaterialen mogen niet worden meegenomen. Bij feesten zal de organisator steeds zorgen voor leeggoed voor het meenemen van overschotten, er wordt geen materiaal van de zaal voor gebruikt!
 3. De koelkast en diepvries worden leeggemaakt.
 4. Er wordt enkel gekookt onder de dampkappen in de keuken en de gang naar de kelder. NIET meer in de gang naar de kelder.

Toog en koeling

 1. Glazen worden altijd gespoeld en gedroogd in de kasten achtergelaten.
 2. Lege flessen worden verzameld in de juiste bakken. Volledig lege bakken worden in de gang naast de koelinstallatie geplaatst. NIET IN DE KOELCEL.
 3. Alle dranken, ook voor recepties (cider en fruitsap ) moeten via de zaalverantwoordelijke besteld worden. Bij afwijkingen hierop zal er per fles stoppengeld worden aangerekend. De zaalverantwoordelijken hebben ten allen tijde het recht hierop controle uit te oefenen.
 4. Alle flessen moeten in de bakken worden verzameld, de koelvakken moet leeg zijn na gebruik.
 5. Lege flessen zonder stoppen in de bakken. 
 6. In de koeling worden geen etenswaren achtergelaten.
 1. In de koeling worden geen keukenmaterialen achtergelaten.
 2. Geopende flessen worden aangerekend.
 3. Een begonnen vat is een te betalen vat.